RietGoed

Nederlandse bodem daalt. Dit is een groot probleem wat moet worden tegen gegaan. Vanuit die gedachten onderzoek ik de mogelijkheid om van de rietsigaar-plant textiel te maken.

Als gevolg van kunstmatige grondwaterstand, waardoor bodemdaling ontstaat en broeikasgassen worden uitgestoten. Er is landelijk veel aandacht voor het aanpassen van de traditionele landbouw naar gewassen die goed gedijen in de natte grond. Dit kan namelijk bodemdaling tegengaan en broeikasgasuitstoot verminderen maar dan moet er wel een goede toepassing voor de gewassen die dan geteeld kunnen worden. De rietsigaar plant (lisdodde) is een van die planten. Met mijn onderzoek zoek ik naar een hoogwaardige toepassing zodat er voor de boeren een rendabel opbrengst kan ontstaan per hectare.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn