Circulaire bitumen

Bitumen is een waardevolle, schaarse en strategische grondstof met een grote milieu impact met een substantieel volume in de bouwsector. Wereldwijd wordt bitumen al 70 jaar gebruikt voor de aanleg van asfaltwegen en voor de productie van dakbedekking.

Afgezien van het hergebruikt van freesasfalt / oud asfalt, wordt bitumen niet hoogwaardig circulair ingezet. Grondstoffen worden in principe allemaal verbrand of gestort na de gebruiksfase. Grondstoffen gaan verloren en worden omgezet in CO2 en schaden ook de ozonlaag. Roof2Road maakt het mogelijk om de grondstoffen circulair en hoogwaardig en grondstoffelijk weer her te gebruiken. Roof2Road is een groot kwaliteitssysteem om geschikte grondstoffen te verzamelen die kunnen worden hergebruikt, die daarmee voldoen aan de eisen vd wet + klant

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn