Circulaire Afval- en Grondstoffencollectieven van Oscar Circulair

Oscar Circulair is een fijnmazige, gebiedsgerichte afvalinzamelaar met een missie de traditionele (bedrijfs)afvalmarkt ingrijpend te veranderen zodat deze klaar is voor de circulaire economie. Oscar introduceert hiertoe een aanpak waarbij het afval- en grondstoffencollectieven opricht in binnenstedelijke gebieden. Met als voornaamste doelen: behoud van grondstoffen voor hoogwaardige verwerking (en dus redden van de verbrandingsoven) door scheiden makkelijk te maken en het terugbrengen van afval gerelateerde vervoersbewegingen en emissies door in te zamelen met een licht elektrisch voertuig vanuit lokale grondstoffenhubs. Hiermee verhoogt Oscar de leefbaarheid van gebieden, worden deze schoner en duurzamer, én worden arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn