Meer weten? Volg deze organisatie via


Arkive for a circular beauty supply chain

De vraag is, waarom willen we circulair worden? Dit doen we om ‘waste’ te elimineren in de keten. Op de dag van vandaag worden er overbodige kosten en Co2 geproduceerd door bedrijven op overproductie en uiteindelijk besluiten we gemiddeld 20-40% te vernietigen (+ kosten + Co2). Dit is niet lean, maar ook niet green.

Arkive is de last destination in de supply chain en helpt producenten, brands en retailers om hun overstock te centraliseren en te digitaliseren. Wanneer we de informatie digitaal hebben, dan kunnen we de producten opnieuw aanbieden in onze marktplaats (TooGoodToGo) en/of gebaseerd op de info ze koppelen met de juiste recycle & hergebruik partners. Door dit proces is de gehele keten inzichtelijk en kunnen we de echte footprint zichtbaar maken (input algoritme LCA assesment).

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn